Mitek

Piotr Wójcik

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
ROBOTY ZIEMNE

BĘDZELIN
ul. Główna 8a
95-040 Koluszki

tel. 500 17 55 88
512 29 92 02

piotrek@mitek.net.pl

 

Mitek - roboty ziemne w katalogu Gwiazdor

Oferta

Oferujemy usługi w zakresie prac ziemnych na potrzeby różnych robót budowlanych. Wykonujemy zadania rozładunku, załadunku, transportu wewnętrznego.

TANIO - SOLIDNIE - TERMINOWO

Swoim działaniem obejmujemy Koluszki, Łódź i województwo, a nawet całą Polskę. W przypadku większych odległości należy szczegółowo ustalić warunki wykonania usługi.

W szczególności polecamy:

 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod sieci, przyłącza wodociągowe, gazowe, elektryczne i podobne,
 • wykopy pod szamba i oczyszczalnie ścieków,
 • korytowanie pod drogi i kostkę brukową,
 • rozładunek i transport wewnętrzny towarów na europaletach,
 • odśnieżanie,
 • niwelacja terenu pod ogrody, działki rekreacyjne, tereny zielone
 • wykopy pod oczka wodne, sadzawki, stawy, baseny,
 • porządkowanie, wyrównywanie terenu, usuwanie korzeni, zasypywanie wykopów,
 • załadunek ziemi, kruszywa, wszelikich materiałów sypkich,
 • nasypy różnych rodzajów,
 • prace i roboty ziemne, kształtowanie terenu pod ogrody i tereny zielone,
 • inne nie wymienione tutaj roboty ziemne.

Realizowane przez nas roboty ziemne wykonujemy terminowo zachowując profesjonalny standard wykonania.

Korzystamy ze znakomitej koparko-ładowarki New Holland B-115

Prace i roboty ziemne wykonujemy także na trudnym, miękkim terenie. Przed realizacją usługi dokładnie sprawdzamy teren. Konieczna informacja o wszelkich niewidocznych, a mogących wystąpić utrudnieniach i zagrożeniach.

Zapraszamy wszystkich; firmy, instytucje i osoby prywatne.

Koluszki, Łódź, Polska.